Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 2

Chacin Fyre

Crayon Label Template

Crayon Label Template

Κανονική τιμή $3.00 USD
Κανονική τιμή $6.00 USD Τιμή έκπτωσης $3.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

🖍️ Unlock Creativity with Our Exclusive Template: Explore limitless possibilities with our Blank Crayon Label Template – a dynamic design tailored for convenience and individual expression.

📥 Instant PDF Download, Seamless Canva Integration: Receive instant access to your template along with detailed instructions for a smooth Canva integration. Crafted for all skill levels, from beginners to pros.

🎨 Visual Reference for Effortless Customization: Navigate the creative process effortlessly with an embedded visual reference in the PDF. A simple click grants direct access to the Canva template, allowing you to start customizing your crayon labels instantly.

💻 Canva-Friendly Interface: Enjoy a user-friendly Canva interface. Modify colors, fonts, and images effortlessly, creating stunning crayon labels that reflect your unique style.

🔒 Canva Account for Secure Experience: Sign up quickly for a Canva account to ensure a secure and seamless experience. Open the door to a world of design possibilities.

📹 Tutorials Available: Visit our YouTube channel @Chacinfyre for step-by-step tutorials on maximizing your template's potential. Learn expert tips and tricks to elevate your crayon label designs!

🚫 No Refunds – Digital Product: Due to the digital nature, refunds are not available. Please review detailed instructions and ensure compatibility with Canva before purchasing.

🛑 Personal Use Only: Preserve the exclusivity of your designs. Reselling or sharing the template is strictly prohibited.

🚀 Get Started on Your Creative Journey: Unleash imagination, personalize crayon labels, and make a lasting impression. Download your PDF, follow detailed instructions, and dive into the world of design with Canva. Elevate creativity, one crayon label at a time!

🌟 Create, Customize, Captivate – Download Now!

Shipping & Returns

📦 Shipping Policy:

Orders are processed and shipped within 2 weeks of the order date. To ensure timely delivery, customers are advised to place orders at least 4 weeks in advance. Orders can be shipped via UPS or USPS.

🚀 Rush Orders:

For customers requiring expedited shipping for events within 3 weeks, a rush order fee of $25 will be applied. For events within 2 weeks, the rush order fee is $50. The rush order fee must be added at checkout. Customers must contact us prior to placing a rush order to ensure we are able to accommodate the order. Please note that the rush order fee covers expedited processing but does not include shipping costs.

🌍 International Orders:

We welcome international orders. However, customers are responsible for any customs duties or taxes that may apply. Please be aware that international shipping may result in extended delivery times.

🔙 Return Policy:

Due to the nature of our business, we do not accept returns or offer refunds. All sales are final. We take great care in ensuring the quality of our products, but if you have any concerns about your order, please contact us and we will do our best to address them.

Please plan accordingly as we do not offer refunds or credits for late or delayed orders.

Προβολή όλων των λεπτομερειών